រលក​ធាតុ​អាកាស​ផ្សាយShare

លោក​អ្នក​នាង អាច​បើក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី តាម​រយៈ​រលក​ធាតុ​អាកាស​ខ្លី ឬ Shortwave (SW) តាម​កម្រិត និង​កម្ពស់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ម៉ោង (កម្ពុជា)រលកធាតុអាកាសខ្លី
ព្រឹក ៥:៣០-៦:៣០ ១៣.៧៤០ គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ២២ ម៉ែត្រ​
យប់ ៧:៣០-៨:៣០ ១២.១៤០ គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ២៥ ម៉ែត្រ
យប់ ៩:៣០-១០:០០ ១២.១៤០ គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ២៥ ម៉ែត្រ និង ៧.៥២០គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ៤០ ម៉ែត្រ
ព័ត៌មាន (30)

មើល​មតិ​ទាំង​អស់.

Anonymous says:
Feb 19, 2014 09:35 PM

I appreciate very much RFA, I have listened RFA since early late 80s and 90stheir. I like to listen as I have found that RFA provides fairly and trustful news. Thanks all commit staff of RFA and thanks people of the United States of America for supporting this.

Anonymous says:
May 27, 2013 04:22 AM

Many Thanks for rfa.Without, Cambodian people won t any real news inCamboda and abroad, except the news from their dictator PPC and government.

Anonymous says:
Jun 11, 2013 01:58 AM

I would like to thanks so much for your efforts to publish for public hearing of fair and truth information to reach the local populations in Cambodia. However, I would like to ask you to add further channels and hours of broadcasting to more hearing to Cambodian people. If possible you should try to establish TV Channel that can show true and fair pictures of Cambodia to reach local populations and international community. RFA is most popularized for the nationalists but the communist people always blamed with this post.

Anonymous says:
Mar 02, 2020 05:12 AM

I would like to request to Radio Free Asia that broadcast in Shortwave frequency in the night time cannot catch it,my radio is digital radio brand Tivdio V-115.I follow by frequency shortwave and time correctly.Could Radio Free Asia please explain me about this problem,I prefer very much R-F-A.Thanks a lots to R-F-A.

Anonymous says:
Sep 18, 2013 01:37 AM

i agree with this idea 100%

Anonymous says:
Jun 28, 2013 09:05 PM

ខ្ញុំមានការរីករាយណាស់ដែលខាងក្រុមការងារវិទ្យុបានរៀបចំអោយ
មានជាតារាងពេលវេលាតាមម៉ោងផ្សាយអញ្ចឹង ព្រោះថា​ ងាយស្រួល ក្នុងការរកមើលការផ្សាយរបស់ RFA។
សូមអរគុណ...

Anonymous says:
Oct 17, 2012 01:33 AM

សូមជួយរក្សារការផ្សាយនៅដ៏ដែលកំខ្លាចគំនាបពីមជ្ឈដ្ធាននានា

Anonymous says:
Sep 15, 2013 11:29 AM

Please kick Hunsen off from Khmer Govement so all Khmer people become free ,Hunsen need to get out from dirty mine sell his own country to over sea specailis give Khmer land to Ah youn .

Anonymous says:
Nov 10, 2019 06:42 PM

ខ្ញុំបាទចង់ស្តាប់ផ្ទាល់នូវមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៍ដូចជាមតិ អន្តជាតិ ដែលបានផ្សាយតាមវិទ្យុ អាស៊ីសេរី មានតែវិទ្យុអាស៊ីសេរីទេដែលហ៊ាននិយាយអ្វី ដែលមានភាពពិត ដែលស្ថិតនៅលើ និង ជុំវិញពិភពលោក ដោយមិនមានការភ័យឬបារម្ភ ឬហានិភ័យផ្សេងៗ ដល់ខ្លួន ។ ខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនដែលខាន ជាពិសេសស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកាលនេះឯងដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានសភាពច្របូកច្របល់ ដូចនេះខ្ញុំសូមវិទ្យុអាស៊ីសេរីជួយសំរួលឲ្យខ្ញុំបាទបានស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសនេះផងចុះ បាទ! អរគុណ ៕

Anonymous says:
Apr 14, 2015 08:02 AM

Dear Sir/Madam.
I'm Phalla Meak, an RFA listener. I'm now sending you my message, on purpose would like you to help me some problems to solve, they are:
1. I haven't been able to download the Adio Broadcast Program/News for the date (WED. 14/4/2015, 19:30) into my Android X8, at all.
2. I haven't been able to open the phrase written: Listen to the Sound in your website on my Android X8 yet!
Whether, totally, what are the problems to my Android Mobile or Your Broadcast Website causing, and hs o, how could I do?
Well, however, thank you ahead for your help, and I'm sorry for disturbing you if I really do like that to you!
Best regard, Phalla Meak.

Anonymous says:
Feb 13, 2014 08:20 PM

ខ្ញុំមកធ្វើការនិងស្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហានុ ខ្ញុំចង់ស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី តែ​មិនដឹងថាមានវិទ្យុណាផ្សាយបន្តនោះទេ។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា​ខ្ញុំបានឃ្លាតឆ្ងាយពីចំណេះដឹងនិងឃ្លាតឆ្ងាយពីពត៌មានដែលអាចជឿ​ទុកចិត្តបាន។ តើមានមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយទេ ខ្ញុំចង់ស្ដាប់តាមវិទ្យុ? សូមអរគុណ​!!!

Anonymous says:
Aug 11, 2014 01:14 AM

ខ្ញុំចង់ឲ្យនាយករដ្ឌកន្ត្រីខ្មែរឆ្លើយនិងសំនួររបស់យុវជនថាតើគាត់ធ្វើនាយករដ្ឌមន្ត្រីបំរើយួនប្ញុបំរើខ្មែរ​???

Anonymous says:
Jan 20, 2013 03:08 PM

I would like to give some of my ideas. You guys could make another channel TV RFL for people in Cambodia, because in the cambodian TV channels at the moment they are all working for the government, so they sont show the truth to the people in Cambodia. Thats why people dont know about what happens in the city and in the countryside and in the world. They dont have newspapers at countryside like in the city, only radio, and that is not enough.

Anonymous says:
Jan 16, 2014 04:38 PM

ONU renforcer et expulser les vietnamset m.hun sen

Anonymous says:
Aug 15, 2013 01:28 AM

តើអាស៊ីសេរីមានបំណងនឹងបើកស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ដែរឺទេ?

Anonymous says:
Jan 16, 2014 04:42 PM

Onu renforcer et expulser des troupes vietnams et m. Hun sen

Anonymous says:
Feb 24, 2013 09:47 PM

ខ្ញុំតែងតែឆ្លៀតពេលពីការងារ តាមដានស្តាប់ និងទាញយកសម្លេង មកស្តាប់ អំពីព័តមាន របស់លោកអ្នក។ សំណូមពរ របស់ខ្ញុំ គឺសូមឲ្យក្រុមការងារ របស់វិទ្យុ អាស៊ីសេរី ជួយធ្វើយ៉ាងណា បញ្ចៀតពត័មានឲ្យបានទៅដល់ ប្រជាកសិករខ្មែរដែល នៅចុងកាត់មាត់ញប ឲ្យបានលឺគ្រប់ៗគ្នា។

Anonymous says:
Sep 11, 2012 01:20 AM

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះវិទ្យុអាសីុសេរីដែលបានផ្យាយនូវព៌តមានពិតៗដែលកំពុងតែកើ់តនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចផ្តាច់ការរបស់ពួកមិនឆ្អែតអំណាចដែលបានធ្វើមកលើប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពអយុត្តិធម៌។ សូមអរគុណ

Anonymous says:
Jun 11, 2013 03:44 AM

ខ្ញុំតែងតែឆ្លៀតពេលពីការងារ តាមដានស្តាប់ និងទាញយកសម្លេង មកស្តាប់ អំពីព័តមាន របស់លោកអ្នក។ សំណូមពរ របស់ខ្ញុំ គឺសូមឲ្យក្រុមការងារ របស់វិទ្យុ អាស៊ីសេរី ជួយធ្វើយ៉ាងណា បញ្ចៀតពត័មានឲ្យបានទៅដល់ ប្រជាកសិករខ្មែរដែល នៅចុងកាត់មាត់ញ៉ប ឲ្យបានលឺគ្រប់ៗគ្នា​ ព្រោះក្នុងស្រុកមិនហ៊ានផ្សាយពត៍មានពិតនោះទេ​។

Anonymous says:
Jul 30, 2012 08:16 AM

Good

Anonymous says:
Jun 28, 2013 09:16 PM

នៅពេលមានការផ្អាកការផ្សាយរបស់ក្រសួងព័តមាន មានការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយទេ ទៅលើការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គភាពសារព័ត៏មានឯករាជ្យ?
ឫ ក៏បានតែបញ្ចេញមតិធម្មតា? បើគេបិទមិនផ្សាយតផង តើមាន ប្រជាពលរដ្ឋណាបានស្តាប់លឺទៀត?????

Anonymous says:
Jul 19, 2012 12:28 AM

សូម​អគុណ​វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី​ដែល​ផ្សាយ​ព័ត៍មាន​ពិត​នៅ​សង្គម​ខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន​ដែល​គ្មាន​ទូរទស្ស៍ រី វិទ្យុ​ណា​ហាន​ផ្សាយ​ទេ

Anonymous says:
Mar 06, 2013 10:13 PM

សូមឲ្យក្រុមការងារ របស់វិទ្យុ អាស៊ីសេរី ជួយធ្វើយ៉ាងណា បញ្ចៀតពត័មានឲ្យបានទៅដល់ ប្រជាកសិករខ្មែរដែល នៅចុងកាត់មាត់ញប ឲ្យបានលឺគ្រប់ៗគ្នា ជាពិសេសតំបន់ព្រំដែនខ្មែរ សៀម៕

Anonymous says:
Sep 27, 2014 03:06 AM

ខ្ញុំសូមសួរមួយ ថ្ងៃមិញម៉ោង ១រសៀល ខ្ញុំបានមើលប៉ុស្តិ C-SPAN របស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានផ្សាយកម្មវិធីទូទស្សន៏អាស៊ីសេរីជាភាសាមីយ៉ាន់ម៉ា ហើយខ្ញុំបានចាំមើលរហូតដល់ម៉ោង ៩យប់ ប៉ុន្តែមិនមានផ្សាយទូទស្សន៏អាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសោះ ហេតុអ្វី? ជួយទាក់ទងខ្ញុំតាមFacebook www.facebook.com/funylakeup

Anonymous says:
Jun 28, 2013 09:11 PM

ពេលខ្ញុំបានទទួលព័ត៍មានថា មានការផ្អាកមិនអោយមានការផ្សាយវិទ្យុក្នុងស្រុក ដែលបន្តកម្មវិធីវិទ្យុ បរទេសជាខេមរភាសា របស់ក្រសួងព័តមាន គឺជាចេតនានយោបាយយ៉ាងមិនប្រាកដ ដើម្បីបំបាត់សំលេងប្រជាធិបតេយ្យ.......!!!!!

Anonymous says:
Jun 02, 2013 10:11 PM

ខ្ញុំពេញចិត្តការស្តាប់ព័ត៌មានរបស់ RFA ដែលភ្សាយពិតមិនលម្អៀង។ ខ្ញុំសូម RFA បន្ថែមម៉ោងផ្សាយ និងពង្រីកការផ្សាយទៅគ្រប់តំបន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រោះប្រជាជនចូលចិត្តស្តាប់ច្រើន។ អគុណ

Anonymous says:
Jan 13, 2013 11:50 PM

THANKS FOR REAL INFORMATION

Anonymous says:
Feb 14, 2020 11:32 AM

អាប់ដេតថ្មីពិបាកស្លាប់ជាមុន ដំណឹងមកពីមូលហេតុអីទេ។អាប់ដេតថ្មីពិបាកស្វែងរកសំឡេងផ្សាយ ខ្ញុំស្ដាប់រាល់ថ្ងៃទម្រង់ចាស់ងាយស្រួលរកនិងស្ដាប់

ផន ឡាញ់
ផន ឡាញ់ says:
Mar 28, 2021 08:24 PM

ខ្ញំុសូមអគុណដល់ក្រុមវិទ្យុRFAដែលបានរៀបចំសំលេងផ្សាយព័ត៌មានដែលជាការជែករំលែករឿងរ៉ាវដល់ប្រជាពលរដ្ធអំពីព័ត៌មានពិត​។

បញ្ចេញ​មតិយោបល់៖

បញ្ចូលមតិរបស់អ្នកដោយបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមជាអក្សរសុទ្ធ។ មតិនឹងត្រូវសម្រេចដោយអ្នកសម្របសម្រួល និងអាចពិនិត្យកែប្រែឲ្យស្របតាម លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី។ មតិនឹងមិនអាចមើលឃើញភ្លាមៗទេ។ វិទ្យុអាស៊ីសេរី មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃមតិដែលបានចុះផ្សាយឡើយ។ សូមគោរពមតិរបស់អ្នកដទៃ ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការពិត។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល