វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី​ផ្សាយ​តាម​ផ្កាយ​រណប

លោក​អ្នកនាង​​ អាច​តាមដាន​ការ​ផ្សាយ​របស់​អាស៊ីសេរី​តាមរយៈ​ ប្រព័ន្ធផ្កាយរណប ​។ ព័តមាន​ខាងក្រោម គឺ​ជា​ប្រភេទ និង​ទីតាំង​របស់​ផ្កាយ​រណប​ទាំង​ពីរ ដែល​ផ្សាយ​បន្ដ​កម្មវិធី​របស់​វិទ្យុអាស៊ីសេរី។ សូម​ជ្រើសរើស​យក​ប៉ុស្តិ៍​លេខ៣ (RFA Channel3) ដើម្បី​តាមដាន​ការ​ផ្សាយ​របស់​អាស៊ីសេរី ជា​ភាសា​ខ្មែរ។