បុរស​វ័យ​ជិត ៨០​ឆ្នាំ​រស់នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ប្រើ​ពេល​ស្ទើរ​ពេញ​មួយ​ជីវិត​ជួសជុល​ប្រាសាទ​ក្នុង​តំបន់​អង្គរ

បុរស​វ័យ​ចំណាស់​ម្នាក់​មាន​ដើមកំណើត​ជា​អ្នកស្រុក​អង្គរ ខេត្តសៀមរាប​បាន​ប្រើ​ពេល​ស្ទើរ​ពេញ​មួយ​ជីវិត ប្រកប​ការងារ​ជា​អ្នក​ជួសជុល​ប្រាង្គ​ប្រាសាទ​បុរាណ​នានា​ក្នុង​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ។

មើលព័ត៌មានចាស់ៗ >>