តើ​ជំងឺ​រើម​មាន​រោគសញ្ញា​អ្វីខ្លះ និង​អាច​មាន​វិធី​ការពារ​បាន​ដែរ​ឬទេ?

ជំងឺរើម (Shingles) និង​ជំងឺ​អុតស្វាយ (Chickenpox) បង្ក​ឡើង​ដោយ​វីរុស​ប្រភេទ​ដូចគ្នា​។ ជា​ធម្មតា អ្នក​កើត​ជំងឺ​រើម បណ្តាល​ឲ្យ​ឈឺចាប់ រមាស់ និង​ក្រហាយ​លើ​ស្បែក និង​ចេញ​រោគសញ្ញា​ពងទឹក​តូច​ធំ​ជា​កញ្ចុំៗ នៅ​លើ​ស្បែក រយៈពេល​ពី​៧ ទៅ ១០​ថ្ងៃ។ តើ​មូល​ហេតុអ្វី​បណ្តាល​ឲ្យ​កើត​ជំងឺរើម ហើយ​គេ​អាច​មាន​វិធី​ណាខ្លះ ដើម្បី​ការពារ​ជំងឺ​សើ​ស្បែក​មួយ​នេះ?

គេហទំព័រ​ទាំងមូល