ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​រស់​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​កំណើត​បង្ហោយ​រក​ជំនួយ​ខណៈ​ជំងឺ​កូវីដ​រាតត្បាត​ខ្លាំង

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​រស់នៅ​ស្ទើរ​ទូទាំង ២១ខេត្ត​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​កំណើត កំពុង​ដង្ហោយ​ហៅ​ឲ្យ​សប្បុរសជន​ផ្តល់​ជំនួយ ក្នុង​រយៈ​ពេល​នៃ​ការ​បិទ​ខ្ទប់​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​ដើម្បី​ការពារ​ជំងឺ​កូវីដ១៩។ មន្ត្រី​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​អះអាង​ថា ស្រប​ពេល​ដែល​អាជ្ញាធរ​អនុវត្ត​វិធានការ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​ឆ្លង​នេះ មន្ត្រី​វៀតណាម​ខ្លះ​បាន​ឆ្លៀត​ពេល​ធ្វើ​ទុក្ខ​បុក​ម្នេញ​និង​កេងប្រវ័ញ្ច​ខ្មែរ​ក្រោម​បន្ថែម​ទៀត។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល