បោះឆ្នោត​ព្រឹទ្ធសភា ២០២៤

លោក សម រង្ស៊ី ថា លោក ហ៊ុន សែន បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​បំបាត់​សំឡេង​ប្រឆាំង​ក្នុង​ព្រឹទ្ធសភា

ប្រធាន​ស្តីទី​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​លោក សម រង្ស៊ី ថា លោក ហ៊ុន សែន បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​បំបាត់​សំឡេង​ប្រឆាំង​នៅ​ក្នុង​ព្រឹទ្ធសភា បន្ទាប់ពី​គណបក្ស​ឆន្ទៈ​ខ្មែរ ដែល​តំណាង​ឱ្យ​សម្ព័ន្ធភាព​ឆ្ពោះ​ទៅ​អនាគត​ឈ្នះ​បាន ៣​កៅអី នៅ​ក្នុង​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​នៅ​ថ្ងៃទី​២៥ កុម្ភៈ។

មើលព័ត៌មានចាស់ៗ >>