វីដេអូ

មេធាវី​ថា តុលាការ​ចាក់វីដេអូកាលពីឆ្នាំ២០១៣ជាង១ម៉ោង ដើម្បីដាក់បន្ទុក​លើ កឹម សុខា

2022-07-06

មេធាវី​ថា តុលាការ​ចាក់វីដេអូកាលពីឆ្នាំ២០១៣ជាង១ម៉ោង ដើម្បីដាក់បន្ទុក​លើ កឹម សុខា សវនាការ​ បាន​បិទ​បញ្ចប់​នៅ​វេលា​ម៉ោង ១២:០០ថ្ងៃត្រង់ ហើយ​តុលាការ​សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​បន្ត សវនាការ​បន្ត​នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ​ទៀត​ ។