វីដេអូ

តើអ្វីខ្លះដែល​អ្នកត្រូវដឹង​អំពី​ការខ្ចីបុល​បរទេស​របស់​រដ្ឋាភិបាល​លោក ហ៊ុន សែន?

2023-03-18

គិតត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ២០២២ រដ្ឋាភិបាល​លោក ហ៊ុន សែន បាន​ខ្ចីបុល​លុយ​ពី​បរទេស​កើនឡើង​រហូត​ដល់​ជិត ១ម៉ឺន​លានដុល្លារ (៩.៩៧០,៥០ លានដុល្លារ) ហើយ។ តើ​អ្វីខ្លះ​ដែល​អ្នកត្រូវ​ដឹង​អំពី​ការខ្ចីបុល​លុយ​ពី​បរទេស​របស់​រដ្ឋ​ដែល​​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​ការរស់នៅ​របស់​អ្នក? --- #RFAKhmer #Cambodia #HunSen #PublicDebts #OverIndebtedness #China #XiJinping #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #កម្ពុជា #ហ៊ុនសែន #បំណុលសាធារណៈ #បំណុលវ័ន្តក #ចិន #ស៊ីជីនពីង