វីដេអូ

ផលប៉ះពាល់នៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជា

2024-04-24

ក្រោម​សម័យកាល​ដឹកនាំ​របស់​បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​ត្រកូល​«ហ៊ុន»​អស់​រយៈ​ពេល​ជាង​៤០ឆ្នាំ​មក​នេះ កម្ពុជា​បាន​បាត់បង់​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ក្នុង​អត្រា​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ព្រួយ​បារម្ភ។​ តើ​រដ្ឋាភិបាល​មាន​វិធាន​ការ​យ៉ាងណា​ខ្លះ​ឆ្លើ​យ​តប​នឹង​វិនាស​កម្ម​ព្រៃ​ឈើ​ដ៏​សម្បើម​នេះ? និង​ថាតើការ​កាប់​បំផ្លាញ​ព្រៃ​ឈើប៉ះពាល់​អ្វីខ្លះ​ទៅ​លើ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ ជីវៈចម្រុះ​ និង​សុខ​ភាព​មនុស្ស?​   លោក ​មាន ឫទ្ធិ​ រាយការណ៍​ផ្ទាល់​ជុំវិញ​រឿង​នេះ៕