វីដេអូ

យុវជនមាតាធម្មជាតិយក «ពានរង្វាន់កម្រិតអន្តរជាតិលើកដំបូង» មកដល់កម្ពុជា

2023-12-02

យុវជនចលនាមាតាធម្មជាតិ ត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ដោយបានយកពានរង្វាន់ ដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងណូបែលសន្តិភាព គឺពានរង្វាន់រ៉ាយឡាយលីហ៊ូត (Right Livelihood) ពីប្រទេសស៊ុយអែត (Sweden)។ ពាននេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងការទទួលស្គាល់ជាសកលពីសហគមន៍អន្តរជាតិ ចំពោះការលះបង់ និងសេចក្ដីក្លាហានរបស់ក្រុមយុវជនចលនាមាតាធម្មជាតិ ចំពោះការការពារបរិស្ថាន និងសិទ្ធិមនុស្ស។