វីដេអូ

មេធាវី សំ ទិត្យសីហា រៀបរាប់ពីស្ថានភាពកញ្ញា សេង ធារី នៅក្នុងពន្ធនាគារ ខេត្តព្រះវិហារ

2022-11-21

មេធាវី​របស់​កញ្ញា សេង ធារី ​លោក សំ ទិត្យសីហា​ បាន​ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​កញ្ញា​នៅ​ពន្ធនាគារ ខេត្តព្រះវិហារ នៅថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា។ តើ​ស្ថានភាព​របស់កញ្ញាសេង ធារី នៅពន្ធនាគារបែបណា? អ្នកស្រី សុ ជីវី សម្ភាសមេធាវី​របស់​កញ្ញា សេង ធារី ​លោក សំ ទិត្យសីហា​ ដូចតទៅ៖