វីដេអូ

កូដករនឹងបន្តការតវ៉ា ដើម្បីឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធផ្ដល់ដំណោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ

2022-07-05

កូដករ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​បនល្បែង​ណាហ្គាវើលដ៍​ (Naga World) អះអាង​ថា​នឹង​បន្ត​ការ​តវ៉ា​នៅ​ក្បែរ​ក្រុមហ៊ុន​តទៅទៀត ដើម្បី​ឱ្យ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្ដល់​ដំណោះស្រាយ​តាមការទាមទារ​របស់​ពួកគេ ។