វីដេអូ

អាជ្ញាធរ​ទាត់​ធាក់​កូដករ​នៅ​មុខ​ក្រុមហ៊ុន​កាស៊ីណូ​ណាហ្គាវើលដ៍

2022-05-20

អាជ្ញាធរ​ចំរុះ​រាប់​រយ​នាក់​បាន​រារាំង​គំរាម​ បុគ្គលិក​ណាហ្គាវើលដ៍​ ១១៨នាក់ និងកងកម្លាំង​ជា​ច្រើន​បាន​នាំ​គ្នា​ឡោម​ព័ទ្ធ​រុញ​ច្រាន​និង​បាន​ទាត់​កូដករ​ប្រុស​ម្នាក់​មួយ​ទំហឹង​យ៉ាងដំណំ​ដោយ​ពួក​គាត់​កំពុង​ឈរ​ នៅ​មុខ​ក្រុមហ៊ុន​ណាហ្គាវើលដ៍ និង​រៀប​ឡើង​ឡាន​ក្រុង...

គេហទំព័រ​ទាំងមូល