វីដេអូ

ព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនាំគ្នាតវ៉ានិងដាក់ញត្តិទាមទារឱ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោម

2024-04-24

ពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមប្រមាណ១០០នាក់ ប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរង្សី ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ និងបានយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដើម្បីឱ្យជួយបញ្ជូនញត្តិពួកគាត់ទៅកាន់ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជា និងបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសផ្សេងទៀត ក្នុងការទាមទារឱ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម និងត្រូវដោះលែងព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោម។ តំណាងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្ដេជ្ញាថា នឹងបន្តធ្វើបាតុកម្ម និងតស៊ូមតិតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀតរហូតដល់មានដំណោះស្រាយ។