វីដេអូ

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានពេញលេញ

2022-05-03

កូនប្រុសច្បង​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ៊ុន សែន គឺ​លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត បាន​អះអាង​ថា រដ្ឋាភិបាល​តែង​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​នៅ​កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែ​អង្គការ​ឃ្លាំមើល​ផ្នែក​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ រក​ឃើញ​ថា​ សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​នៅ​កម្ពុជា មាន​គាប​សង្កត់។ អ្នកស្រី សុ ជីវី រាយការណ៍​ព័ត៌មាននេះ៖

គេហទំព័រ​ទាំងមូល