វីដេអូ

កម្ពុជា-ចិន​បង្ហាញ​សិល្បៈក្បាច់​គុន​រួមគ្នា​​ដើម្បី​បង្កើន​ទំនាក់​ទំនង​វប្បធម៌​ និង​វិស័យ​ទេសចរ​

2024-04-24

ក្រសួង​ទេសចរណ៍​បាន​រៀបចំ​ការ​សម្ដែង​សិល្បៈក្បាច់​គុនល្បុក្កតោក​ និង​ក្បាច់គុន​សៅ​លីង​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​ ដែល​ក្រសួង​អះអាង​ថា​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​បង្កើន​ទំនាក់​ទំនង​វប្បធម៌​ កិច្ច​សហប្រតិ​បត្តិការ​ និង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ។​ សូម​ទស្ស​នា​វីដេអូ​ខ្លី​ពី​ការបង្ហាញ​ក្បាច់​គុណ​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ដូច​ខាង​ក្រោម៕