វីដេអូ

អាជ្ញាធរ​បន្ត​រារាំង​បុគ្គលិក​ណាហ្គាវើលដ៍​មិន​ឲ្យ​តវ៉ា​រកសំណោះ​ស្រាយ​ពីថៅ​កែក្រុមហ៊ុន

2022-07-06

អាជ្ញាធរ​បន្ត​រារាំង​ក្រុម​កូដករ​ណាហ្គាវើលដ៍ (Nagaworld) មិន​ឱ្យ​ឈរ​តវ៉ា និង​លើក​បដា​នៅ​ក្បែរ​អគារ​ក្រុមហ៊ុន​ឡើយ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី ០៦ ខែកក្កដានេះ អាជ្ញាធរ​បន្តរារាំងលើក្រុមកូដករក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ ក្នុងពេលពួកគេតវ៉ា​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ពី​ថៅកែ។