វីដេអូ

ក្រុម​កូដករណាហ្គាវើលដ៍​បន្ត​តវ៉ា​ឱ្យ​ថៅកែ​ក្រុមហ៊ុន​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

2022-05-18

អាជ្ញាធរ​ ចម្រុះ​រ៉ាប់​រយ​នាក់ បាន​រារាំង​កូដករណាហ្គាវើលដ៍​ចំនួន ១២៥នាក់ ​ស្រែក​សម្លុត​គំរាម​អោយ​ឡើង​ឡាន​ក្រុង​ទាំង​បង្ខំ នៅ​មុខ​ក្រុមហ៊ុន​ណាហ្គាវើលដ៍

គេហទំព័រ​ទាំងមូល